Báo cáo của Đặc Phái viên về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng Heiner Bielefeldt sau chuyến làm việc tại Việt Nam (từ 21 đến 31 tháng 7 năm 2014)

Tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo Cáo Viên LHQ gặp HT Thích Quảng Độ hôm 27.5.2014  RFA

Tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo Cáo Viên LHQ gặp HT Thích Quảng Độ hôm 27.5.2014, RFA

Bản tiếng Anh: A/HRC/28/66/Add.2

Bản dịch của [rollinglinks]Vũ Quốc Ngữ[/rollinglinks] (Defend the Defenders)

Báo cáo trình bày các kết quả chính của chuyến thăm đất nước Việt Nam được thực hiện bởi Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng Heiner Bielefeldt từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014.

Sau khi phân tích khung pháp lý và các tiêu chuẩn của Việt Nam về tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng, Báo cáo viên đặc biệt nhận định có sự phát triển tích cực nhưng cũng có một số vấn đề nghiêm trọng; chủ yếu là sự thiếu rõ ràng trong các quy định pháp lý có xu hướng đưa ra giới hạn rộng trong việc điều chỉnh, giới hạn, hạn chế hoặc cấm việc thực thi quyền tự do tôn giáo hay niềm tin dựa vào mục tiêu “thống nhất quốc gia và bảo đảm trật tự công cộng”. Những thách thức khác có nguồn gốc từ sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với các cộng đồng tôn giáo. Trong khi đời sống tôn giáo và đa dạng tôn giáo là một thực tế ở Việt Nam hiện nay, quyền tự chủ và hoạt động của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập, là những cộng đồng không được nhà nước công nhận, vẫn còn bị hạn chế và không an toàn, với các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng như vậy hiển nhiên bị vi phạm dưới hình thức  bị giám sát liên tục, đe dọa, sách nhiễu và đàn áp. Báo cáo viên đặc biệt nhìn thấy sự cần thiết phải cải tiến và chia sẻ kiến nghị của ông với mục tiêu để duy trì một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác với chính phủ.

==> Xem toàn bộ tại đây