Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam ra tuyên bố tố cáo chính sách tôn giáo vận của CSVN

SBTN, 15-11-2017

Trong một tuyên cáo chung ra ngày 13-11-2017, trên 20 vị chức sắc của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, đại diện cho  Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đã đồng ký tên, để lên tiếng tố cáo chính sách tôn giáo vận thâm độc của chính quyền CSVN.

Bản tuyên cáo nêu rõ rằng chế độ vô thần,  độc tài toàn trị CSVN luôn luôn xem tôn giáo là kẻ thù không đội trời chung. Chính quyền CSVN luôn tìm cách loại bỏ ảnh hưởng tích cực của tôn giáo lên đời sống đạo đức, tinh thần của người dân Việt Nam.

Để thực hiện điều này, CSVN đã không chừa bất cứ một thủ đoạn, hình thức nào. Từ việc bắt bớ giam cầm chức sắc và tín đồ, vu khống thóa mạ tôn giáo trong học đường và trên truyền thông, cho đến những thủ đoạn tinh vi khác để tránh né sự theo dõi của thế giới. CSVN đã hình sự hóa mọi hoạt động của các Tôn giáo bằng pháp luật qua Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Cùng với đó việc là chia rẽ nội bộ, lũng đoạn hàng ngũ các giáo hội bằng tôn giáo vận. Ở trong nước, CSVN cho thành lập các giáo hội quốc doanh bên cạnh các Giáo hội chính truyền. Ở ngoài nước, CSVN theo tinh thần nghị quyết 36 (2004) liên kết, mua chuộc những chức sắc thân cộng có liên lạc với những cán bộ đội lốt tôn giáo trong nước. Mục đích của những giáo hội quốc doanh này là chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại, tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống cộng sản của đồng bào tỵ nạn.

Hội Đồng Liên Tôn qua bảng tuyên bố chung  đã tố cáo trước quốc dân, đồng bào hải ngoại, quốc tế chính sách tiêu diệt tôn giáo,  âm mưu biến các cộng đồng giáo hội trong và ngoài nước thành công cụ của chính quyền CSVN.

Đoàn Hưng / SBTN