Tuyên bố chung của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân quyền về việc các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị bắt

Thông Cáo Báo Chí, ngày 26/5/2020   Tuyên bố chung của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Người Bảo vệ … Continue reading Tuyên bố chung của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân quyền về việc các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị bắt