MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM CÔNG BỐ BÁO CÁO NHÂN QUYỀN 2019-2020

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam

Thông cáo báo chí, ngày 15/5/2020

 

Hôm nay Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) công bố Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam Năm 2019-2020. Bản báo cáo được hình thành do sự hợp tác của MLNQVN và một số nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.

Trong Bản báo cáo nầy, MLNQVN trình bày việc chính quyền Việt Nam đã không giữ đúng cam kết tôn trọng những quyền căn bản của người dân như thế nào trong suốt năm 2019 và quý một của năm 2020 qua các lãnh vực:

– Quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể

– Quyền được xét xử công bằng bởi toà án độc lập và vô tư

– Quyền được tham gia đời sống chính trị quốc gia

– Quyền tự do phát biểu và tự do thông tin

– Quyền tự do tôn giáo và thờ phượng

– Quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động

– Quyền được đối xử bình đẳng không kỳ thị

– Quyền được hưởng cuộc sống an lạc

Ngoài ra Bản báo cáo cũng cung cấp danh sách 376 tù nhân chính trị và tôn giáo được cập nhật cho đến ngày hôm nay.

Với Bản báo cáo nầy, MLNQVN không những báo động cho công luận tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam mà còn đưa ra những khuyến nghị khả thi và cụ thể để chính quyền Việt Nam có thể cải thiện tình trạng nầy. 

Có thể đọc/tải xuống Bản báo cáo ở đây:

– Tiếng Việt

– Tiếng Anh

VỀ MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam được thành lập vào năm 1997, quy tụ một số cá nhân và đoàn thể dấn thân trong lãnh vực tranh đấu và bảo vệ nhân quyền và tự do mà mọi người dân Việt Nam đều có quyền hưởng như đã được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác.

 

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc MLNQVN

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

Phone: 1-714-657-9488

 

Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave
Westminster, CA 92683 – USA
Tel:  (714) 657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: http://www.vietnamhumanrights.net

Facebook: https://www.facebook.com/mlnqvn