Archived: 30 Quyền con người là gì?

Bản dịch của Defend the Defenders

1 . Mọi người có quyền tự do và bình đẳng

Tự do có từ khi con người được sinh ra. Mọi người đều có tư tưởng và ý kiến riêng và phải được cư xử bình đẳng.

2 . Không phân biệt đối xử

Quyền này áp dụng cho tất cả mọi người , bất chấp mọi khác biệt.

3 . Quyền được sống

Chúng ta đều có quyền sống , đồng thời sống trong tự do và an toàn.

4 . Không nô lệ

Không ai có quyền buộc chúng ta làm nô lệ . Chúng ta cũng không thể buộc bất cứ ai làm nô lệ cho chúng ta.

5 . Không tra tấn

Không ai có quyền làm tổn thương hoặc tra tấn chúng ta.

6 . Tất cả chúng ta có quyền áp dụng pháp luật ngang nhau.

Tôi là một người giống như bạn.

7 . Tất cả chúng ta được bảo vệ bởi pháp luật

Pháp luật là như nhau cho tất cả mọi người . Nó phải đối xử với chúng ta một cách công bằng

8 . Xét xử công bằng bởi các phiên tòa công bằng

Tất cả chúng ta có thể yêu cầu luật pháp bảo vệ chúng ta khi chúng ta không được đối xử công bằng

9 . Không giam giữ bất công

Không ai có quyền bắt chúng ta vào tù mà không có một lý do chính đáng và giam chúng ta ở đó, hoặc đuổi chúng ta ra khỏi đất nước của chúng ta .

10 . Quyền được xét xử

Nếu chúng ta bị đưa ra xét xử thì phiên xử phải được công khai . Những người xét xử chúng ta không được để người khác ra lệnh cho họ phải làm gì.

11 . Chúng ta luôn vô tội cho đến khi chứng minh có tội

Không ai bị quy tội vì làm một cái gì đó cho đến khi nó được chứng minh có tội. Khi người ta nói chúng ta đã làm một điều xấu, chúng ta có quyền chứng minh điều đó không đúng.

12 . Quyền riêng tư

Không ai có quyền làm hại thanh danh của chúng ta. Không ai có quyền vào nhà, mở thư, làm phiền chúng ta hoặc gia đình của chúng ta mà không có lý do chính đáng .

13 . Tự do đi lại

Tất cả chúng ta có quyền sống bất cứ đâu mà chúng ta muốn trong đất nước của chúng ta và quyền đi lại như chúng ta muốn.

14 . Quyền tìm nơi an toàn để sống

Nếu chúng ta sợ bị đối xử tệ trong nước của chúng ta, tất cả chúng ta có quyền chạy đến nước khác để được an toàn .

15 . Quyền có quốc tịch

Tất cả chúng ta có quyền thuộc về một quốc gia nào đó.

16 . Hôn nhân và gia đình

Mỗi người trưởng thành có quyền kết hôn và có một gia đình nếu họ muốn . Đàn ông và đàn bà có quyền như nhau khi họ kết hôn cũng như khi họ ly hôn.

17 . Quyền sở hữu cá nhân

Mọi người đều có quyền sở hữu riêng hay sở hữu chung. Không ai được quyền tước đoạt mà không có lý do chính đáng.

18 . Tự do tư tưởng

Tất cả chúng ta có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin, quyền có tôn giáo, và quyền thay đổi nó nếu chúng ta muốn

19 . Tự do ngôn luận

Tất cả chúng ta có quyền tạo thể hiện tư tưởng của mình, quyền suy nghĩ những gì mình thích, quyền nói những gì mình nghĩ, và quyền chia sẻ những ý tưởng của mình với những người khác

20 . Quyền tụ hợp nơi công cộng

Tất cả chúng ta có quyền gặp gỡ bạn bè của chúng ta và làm việc cùng nhau một cách ôn hòa để bảo vệ quyền của mình. Không ai có thể buộc chúng ta tham gia vào một nhóm nếu chúng ta không muốn .

21 . Quyền dân chủ

Chúng ta đều có quyền tham gia vào chính phủ. Mỗi người trưởng thành có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình.

22 . Quyền hưởng an sinh xã hội

Tất cả chúng ta có quyền hưởng nhà ở giá rẻ, y học, giáo dục, chăm sóc trẻ em , đủ tiền để sống và trợ giúp y tế nếu chúng ta bị bệnh hoặc già .

23 . Quyền của công nhân

Mỗi người trưởng thành có quyền làm một công việc , một mức lương công bằng cho việc đã làm và tham gia công đoàn.

24 . Quyền nghỉ ngơi

Chúng ta đều có quyền nghỉ ngơi từ công việc và thư giãn .

25 . Thực phẩm và nơi ở cho mọi người

Chúng ta đều có quyền được hưởng một cuộc sống tốt đẹp . Bà mẹ và trẻ em, người già, người tàn tật, tất cả đều có quyền được chăm sóc.

26 . Quyền được giáo dục

Giáo dục là một quyền. Trường tiểu học nên được miễn phí. Chúng ta nên tìm hiểu về Liên hợp quốc và làm thế nào để có mối quan hệ thuận lợi với những người khác. Cha mẹ của chúng ta có thể chọn những gì cho chúng ta học.

27 . Bản quyền và văn hóa

Bản quyền là một đạo luật đặc biệt bảo vệ sự sáng tạo nghệ thuật và các tác phẩm của một người: Những người khác không thể sao chép mà không có phép . Tất cả chúng ta có quyền theo cách riêng của chúng ta về cuộc sống và thụ hưởng những điều tốt đẹp mà nghệ thuật, khoa học và hiểu biết mang lại.

28 . Một thế giới tự do và công bằng

Phải có trật tự để chúng ta có thể được hưởng các quyền và tự do trong đất nước của chúng ta cũng như ở các nơi trên thế giới .

29 . Trách nhiệm

Chúng ta có trách nhiệm với những người khác và chúng ta nên bảo vệ quyền và tự do của họ .

30 . Không ai có thể lấy đi những quyền và tự do của bạn

BREAKING NEWS