Tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền, tuần thứ 49 từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020: Phiên tòa xét xử nhà hoạt động Trần Đức Thạch dời lại sang ngày 15/12, phiên xử sơ thẩm đối với Facebooker Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường hoãn đến ngày 21/12

    Người Bảo vệ Nhân quyền | ngày 13/12/2020   Một tuần sau khi hủy phiên sơ thẩm đối

Read more
12345...