Nguyễn Phương Uyên: Nhà cầm quyền đã nói dối một cách trắng trợn

NPUyenBình Thuận, ngày 7/12/2013 (Tell the World).

Sau khi nhận được quyết định buộc thôi học từ nhà trường tôi cảm thấy quan ngại về vấn đề danh dự và nhân phẩm của tôi.

Tôi e rằng các quan hệ bạn bè của tôi sẽ xấu đi rất nhiều vì sự tuyên truyền buộc thôi học với lý do nhà trường đưa ra là tôi vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam. Quyết định này thể hiện rõ hơn sự tùy tiện quá đáng của nhà cầm quyền trong việc hành xử với tôi – một người bất đồng chính kiến trẻ.

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu liên quan nhưng không có qui định nào buộc học sinh phải thôi học như thế. Hơn nữa, tôi không những không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào mà tôi còn là nạn nhân của hành vi xâm phạm đến quyền con người khi tôi bị áp đặt bằng một tội danh hết sức vô lý “tuyên truyền chống nhà nước”.

Thực tế là hôm 26/09/2013 khi làm việc với an ninh cùng chính quyền các cấp, họ đã nói với tôi rằng họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp tôi tiếp tục công việc học tập dỡ dang. Tờ Quyết định buộc thôi học của họ hôm nay đã đi ngược lại hoàn toàn. Điều này chứng minh rõ ràng rằng nhà cầm quyền đã nói dối một cách trắng trợn.

Nguyễn Phương Uyên

(Defend the Defenders)

NPU expulsion