JOINT OPEN LETTER TO VICE PRESIDENT KAMALA D. HARRIS

PRESS RELEASE

For immediate release

August 04, 2021

 

Ahead of Vice President Kamala Harris’ announced trip to Vietnam in August 2021, the Vietnam Human Rights Network and Defend the Defenders published a joint open letter asking the Vice President to raise the issues of human rights violation during her upcoming discussions with the Vietnamese government’s officials.

The open letter also calls on Vice President Harris to persuade the Vietnamese government to immediately stop human rights activists’ arbitrary detention and unconditionally release prisoners held for political and religious reasons.

Following is the full text of the open letter.

 

JOINT OPEN LETTER TO VICE PRESIDENT KAMALA D. HARRIS

Protecting Human Rights Activists in Vietnam

 

 

August 04, 2021

The Honorable Kamala D. Harris

Vice President of the United States of America

The White House

Office of the Vice President

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, DC 20500

 

Dear Vice President Harris,

We sincerely appreciate your administration’s effort to place democracy and human rights at the center of U.S. foreign policy. Secretary Antony J. Blinken has affirmed, “the Biden-Harris administration will stand against human rights abuses wherever they occur, regardless of whether the perpetrators are adversaries or partners.” As your trip to Vietnam and Singapore approaches, we respectfully ask that you continue your dedication to human rights as the highest-ranking U.S. official present.

Our 2020-2021 Report on Human Rights in Vietnam shows that the Vietnamese government continues to violate fundamental human rights, from discrimination, arbitrary arrest and detention, and violation of trial fairness to restrict freedom of religion, freedom of opinion and expression, freedom of association. From January 2020 until May 31, 2021, Vietnam arrested and detained 79 people who had peacefully exercised their fundamental rights. As of May 31, 2021, 288 prisoners of conscience were held in harsh physical and administrative conditions.(1)

In light of these human rights violations and restrictions of freedom, we urge that you demonstrate leadership in promoting human rights by:

–    encouraging and persuading the Vietnamese government to undertake reforms and bring about substantive improvements in the country’s human rights situation;

–    calling on the Vietnamese government to immediately and unconditionally end the arbitrary detention of peaceful dissidents and release all prisoners of conscience and political prisoners.

We also urge you to meet with dissidents and the families of prisoners of conscience to demonstrate your strong advocacy for human rights and compassion with those who have courageously sacrificed for the just cause. Finally, we stand by and are ready to assist you with expert advice, information, and references in preparation for your trip to Vietnam.

We wish you a safe and very successful visit to Asia.

 

Respectfully,

 

Tung B Nguyen

President of Vietnam Human Rights Network

 

Ngu Q Vu

Director of Defend the Defenders

 

(1) please refer to our Report on Human Rights in Vietnam 2020-2021, available at:

http://vietnamhumanrights.net/english/documents/Report_2020_2021_net.pdf

 

 

 

 

 

THƯ KHÔNG NIÊM KÍNH GỞI PHÓ TỔNG THỐNG KAMALA D. HARRIS

Bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam

 

Ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

Kính gởi Bà Kamala D. Harris

Phó Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc

Văn phòng Phó Tổng thống

1600 Đại lộ Pennsylvania, N.W.

Washington, DC 20500

 

Kính thưa Phó Tổng thống Harris,

Chúng tôi chân thành đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Biden-Harris trong việc đặt dân chủ và nhân quyền vào trung tâm của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Antony J. Blinken đã khẳng định, “chính quyền Biden-Harris sẽ chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền ở bất cứ nơi nào chúng xảy ra, bất kể thủ phạm là đối thủ hay đối tác”. Trước chuyến công du sắp đến của Bà tới Việt Nam và Singapore, chúng tôi trân trọng đề nghị Bà tiếp tục cống hiến cho nhân quyền với tư cách là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm.

Báo cáo về Nhân quyền ở Việt Nam giai đoạn 2020-2021 của chúng tôi cho thấy chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền cơ bản của con người, từ phân biệt đối xử, bắt bớ và giam giữ tùy tiện, vi phạm xét xử công minh đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do chính kiến ​​và biểu đạt, tự do lập hội… Từ tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, Việt Nam đã bắt và giam giữ 79 người thể hiện các quyền cơ bản của họ một cách hòa bình. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, 288 tù nhân lương tâm đã bị giam giữ trong các điều kiện thể lý và quản lý khắc nghiệt.([1])

Trước những vi phạm nhân quyền và hạn chế quyền tự do này, chúng tôi kêu gọi Bà thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy nhân quyền bằng cách:

– khuyến khích và thuyết phục chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách và mang lại những cải thiện đáng kể về tình hình nhân quyền của đất nước;

– kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện việc giam giữ tùy tiện những người bất đồng chính kiến ôn hòa và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị.

Chúng tôi cũng kêu gọi Bà gặp gỡ những người bất đồng chính kiến và gia đình của các tù nhân lương tâm để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Bà cho nhân quyền và lòng trắc ẩn đối với những người đã can đảm hy sinh vì chính nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Bà bằng cố vấn, thông tin và tài liệu tham khảo chuyên môn để chuẩn bị cho chuyến đi của Bà đến Việt Nam.

Xin kính chúc Bà một chuyến thăm Châu Á an toàn và thành công.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Bá Tùng

Trưởng Ban Điều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Vũ Quốc Ngữ

Giám Đốc Người Bảo Vệ Nhân Quyền

 


[1] vui lòng tham khảo Báo cáo của chúng tôi về Nhân quyền ở Việt Nam 2020-2021, có tại:

http://vietnamhumanrights.net/english/documents/Report_2020_2021_net.pdf